Opti
Kasutaja
Salasõna

--Kui teine nõustub sinuga liiga lihtsalt, on ta rumal või tahab sind alt vedada-

Uskumatult paljud inimesed vajavad oma töös veenmisoskusi.  Oleme loonud spetsiaalse koolituse just veenmisoskuse arendamiseks ja kasutanud seda nii eraldiseisva kursuse kui ka osana esinemisoskuste- jm. arenguprogrammides.

Õppetsükli tulemusel nõustuvad teised lihtsamini minu seisukohtadega.

Koolituse eesmärk on leida vastused järgmistele küsimustele:

  • Mis on seisukoht ja arvamus ning kuidas see tekib?
  • Kuidas saan välja selgitada teise inimese seisukoha?
  • Kuidas kujuneb ja areneb minu isiklik seisukoht probleemist?
  • Mil viisil on võimalik muuta erinevate käitumisstiilidega inimeste arvamust?
  • Kuidas saada tagasisidet veenmistöö tulemustest?

Õppimisel kasutame:

  • Otsese ja kaudse mõjutamise mudelit
  • Rühma- ja paarisharjutusi veenmisoskuste harjutamiseks; videotagasisidet
  • Isikliku käitumise analüüsi Personal Profile Analysis® firmalt Thomas International
  • Koolitusjärgset personaalset kodutööd ja selle tagasisidet koolitajalt